Palace

Elementveggen i særklasse

Palace kan tilfredstille alle de krav som måtte stilles i forbindelse med oppdeling av alle typer forsamlingslokaler.
Elementene på Palace blir spent mellom gulv og tak med teleskoptetting, noe som gjør at veggene kan leveres med lydisolering, testet i laboratorium, helt opp til la57dB.

Palace El 60 er testet i laboratorium for flammegjennomslag til 86 minutter! Dette tilfredstiller også minimums-kravet fra brannvesen for oppdeling av bl.a. klasserom som skal være separate brannceller.

Palace elementvegger kan selvfølgelig også leveres med flere forskjellige overflatematerialer. For ytterligere informasjon eller prisoverslag kan du ta kontakt med oss via vårt kontakskjema.

Brosjyre